Add parallel Print Page Options

Ang mga Pagpangdaog ni David(A)

18 Sang ulihi napierdi ni David ang mga Filistinhon, kag ginsakop niya sila. Naagaw niya sa ila ang Gat kag ang mga baryo sa palibot sini. Napierdi man ni David ang mga Moabnon, kag ginsakop niya sila kag nagbayad sila sang buhis sa iya. Nagpakig-away man si David kay Haring Hadadezer sang Zoba, hasta sa Hamat, sang maglakat si Hadadezer sa pagsakop sang mga duta malapit sa Suba sang Eufrates. Naagaw nila ni David ang 1,000 niya ka karwahe, 7,000 ka manugkarwahe, kag 20,000 ka soldado. Ginpamiang nila ni David ang mga kabayo nga nagaguyod sang mga karwahe luwas lang sa 100 nga ginbilin nila para ila gamiton. Sang mag-abot ang mga Arameanhon[a] halin sa Damascus sa pagbulig kay Hadadezer, ginpamatay nila ni David ang 22,000 sa ila. Nagpabutang dayon si David sang mga kampo sa Damascus, ang lugar sang mga Arameanhon. Kag nangin sakop niya sila, kag nagbayad sila sang buhis sa iya. Ginpadaog sang Ginoo si David, bisan diin siya magkadto sa pagpakig-away. Ginkuha ni David ang bulawan nga mga taming nga iya sang mga opisyal ni Hadadezer, kag gindala ini sa Jerusalem. Ginkuha man niya ang madamo nga mga saway sa Teba[b] kag Cun, nga mga banwa nga sakop ni Hadadezer. Ini nga mga saway gin-gamit sang ulihi ni Solomon sa pagpahimo sang dako nga suludlan sang tubig nga daw kawa nga ginatawag Dagat, sang mga haligi, kag sang mga kagamitan nga saway para gamiton sa templo.

Karon, nabalitaan ni Haring Tou[c] sang Hamat nga ginpierdi ni David ang bug-os nga soldado ni Haring Hadadezer sang Zoba. 10 Gani ginpakadto niya ang iya anak nga si Hadoram[d] kay Haring David sa pagpangamusta kag sa pagpadungog sa iya sa pagdaog niya kay Hadadezer sa inaway. (Ining si Tou kag si Hadadezer kontrahanay halin sang una pa.) Nagdala si Hadoram sang mga regalo nga hinimo halin sa bulawan, pilak, kag saway. 11 Ginhalad ini ni Haring David sa Ginoo, pareho sa iya ginhimo sa mga pilak kag bulawan nga iya naagaw sa iban nga mga nasyon nga iya ginpierdi—ang Edom, Moab, Ammon, Filistia, kag Amalek.

12 Si Abishai nga anak ni Zeruya nakapatay sang 18,000 ka Edomnon sa kapatagan nga ginatawag Asin. 13 Nagpabutang dayon si David sang mga kampo sa Edom, kag nangin sakop niya ang tanan nga Edomnon. Ginpadaog sang Ginoo si David bisan diin siya magkadto sa pagpakig-away.

Ang mga Opisyal ni David

14 Naghari si David sa bug-os nga Israel, nga nagahimo sang matarong kag husto para sa tanan niya nga katawhan. 15 Ang nagapangulo sa iya mga soldado amo si Joab nga anak ni Zeruya. Ang nagadumala sang mga kasulatan sang ginharian amo si Jehoshafat nga anak ni Ahilud. 16 Ang mga pangulo nga pari amo si Zadok nga anak ni Ahitub kag si Ahimelec[e] nga anak ni Abiatar. Ang sekretaryo amo si Shavsha.[f] 17 Ang pangulo sang mga badigard ni David nga mga Keretnon kag mga Peletnon amo si Benaya nga anak ni Jehoyada. Kag ang mga pangulo nga mga opisyal ni David amo ang iya mga anak nga lalaki.

Footnotes

  1. 18:5 Arameanhon: ukon, Syrianhon.
  2. 18:8 Teba: ukon, Tibhat.
  3. 18:9 Tou: ukon, Toi.
  4. 18:10 Hadoram: ukon, Joram.
  5. 18:16 Ahimelec: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Hebreo, sa Syriac, kag sa Latin Vulgate; pero sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, Abimelec.
  6. 18:16 Shavsha: ukon, Seraya.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors