Add parallel Print Page Options

Ang Maisog nga mga Tinawo ni David(A)

10 Amo ini ang mga lider sang maisog nga mga tinawo ni David. Sila kag ang tanan nga Israelinhon nagsuporta gid sa paghari ni David, suno sa ginpromisa sang Ginoo parte sa Israel. 11 Si Jashobeam nga Hacmonhon amo ang nagapanguna sa tatlo[a] ka maisog nga mga tinawo ni David. Sa isa lang ka inaway, nakapatay siya sang 300 ka tawo paagi sa iya bangkaw.

12 Ang sunod sa iya amo si Eleazar nga anak ni Dodai[b] nga kaliwat ni Ahoa, nga isa man sa tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David. 13 Isa siya sa mga nag-upod kay David sang nagpakig-away sila sa mga Filistinhon sa Pas Damim. Didto sila nag-away sa talamnan sang barley. Nagpalagyo ang mga Israelinhon, 14 pero si Eleazar kag si David nagpabilin didto sa tunga sang talamnan, kag ginpamatay nila ang mga Filistinhon. Ginpadaog gid sila sang Ginoo.

15 Isa ka adlaw, nagkadto kay David ang tatlo niya ka tinawo didto sa kuweba sang Adulam. Ini sila nga tatlo miyembro sang 30 ka maisog nga mga tinawo ni David. Nagakampo sadto ang mga Filistinhon sa Kapatagan sang Refaim 16 kag naagaw nila ang Betlehem. Samtang didto si David sa isa ka mabakod nga palanaguan, 17 gin-uhaw siya. Nagsiling siya, “Maayo kuntani nga may magkuha para sa akon sang tubig nga mainom didto sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem.” 18 Gani nagsulod sing tago atong tatlo ka maisog nga mga tawo sa kampo sang mga Filistinhon kag nagkuha sila sang tubig sa bubon malapit sa puwertahan sang Betlehem kag gindala kay David. Pero indi mag-inom si David; sa baylo gin-ula niya ini bilang halad sa Ginoo. 19 Nagsiling siya, “O Dios ko, indi ko gid ini mainom tungod kay pareho ini kamahal sa dugo sang mga tawo nga nagtaya sang ila kabuhi sa pagkuha sini.” Gani indi gid mag-inom si David.

Amo ato ang mga ginhimo sang tatlo ka maisog nga mga tinawo ni David.

20 Si Abishai nga utod ni Joab amo ang pangulo sang 30[c] ka maisog nga mga tinawo ni David. Nakapatay siya sang 300 ka Filistinhon paagi sa iya bangkaw. Gani nangin bantog siya pareho sadtong tatlo ka maisog nga mga tawo, 21 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga siya ang pinakabantog sa iya kaupod nga 30,[d] siya ang nangin kumander nila.

22 May isa pa ka maisog nga tawo nga ang iya ngalan si Benaya. Taga-Kabzeel siya, kag ang iya amay amo si Jehoyada. Naghimo siya sang pinasahi nga mga buhat, lakip na ang pagpatay sa duha ka pinakamaayo nga soldado sang Moab. Sa isa man ka tion, ginlagas niya ang isa ka leon. Bisan nagasnow kag madanlog, nagpanaog siya sa buho kag ginpatay niya ang leon. 23 Sa isa pa gid ka tion, ginpatay niya ang isa ka Egiptohanon nga may kataason nga pito kag tunga ka tapak. Ang armas sang Egiptohanon bangkaw nga mabug-at kag madamol,[e] pero ang iya armas inuglampos lang. Gin-agaw niya ang bangkaw sa Egiptohanon kag amo ini ang ginpatay sa iya. 24 Amo ato ang mga ginhimo ni Benaya nga anak ni Jehoyada. Nangin bantog man siya pareho sa tatlo ka maisog nga mga tawo, 25 pero indi siya bahin nila. Kag tungod nga mas bantog siya sang sa iya kaupod nga 30, ginhimo siya ni David nga pangulo sang iya mga badigard.

26 Amo ini ang mga maayo nga mga soldado:

si Asahel nga utod ni Joab,

si Elhanan nga anak ni Dodo nga taga-Betlehem,

27 si Shamot nga taga-Haror,[f]

si Helez nga taga-Pelon,

28 si Ira nga anak ni Ikesh nga taga-Tekoa,

si Abiezer nga taga-Anatot,

29 si Sibecai nga taga-Husha,

si Ilai[g] nga taga-Ahoa,

30 si Maharai nga taga-Netofa,

si Heled[h] nga anak ni Baanah nga taga-Netofa,

31 si Itai nga anak ni Ribai nga taga-Gibea, nga sakop sang Benjamin,

si Benaya nga taga-Piraton,

32 si Hurai[i] nga nagaestar malapit sa mga ililigan sang tubig sang Gaash, si Abiel[j] nga taga-Araba,

33 si Azmavet nga taga-Baharum,[k]

si Eliaba nga taga-Shaalbon,

34 ang mga anak ni Hashem[l] nga taga-Gizon,

si Jonatan nga anak ni Shagee[m] nga taga-Harar,

35 si Ahiam nga anak ni Sacar[n] nga taga-Harar,

si Elifal nga anak ni Ur,

36 si Hefer nga taga-Mekerat,

si Ahia nga taga-Pelon,

37 si Hezro nga taga-Carmel,

si Naarai[o] nga anak ni Ezbai,

38 si Joel nga utod ni Natan,

si Mibhar nga anak ni Hagri,

39 si Zelek nga taga-Ammon,

si Naharai nga taga-Berot, nga manugdala sang armas ni Joab nga anak ni Zeruya,

40 si Ira kag si Gareb nga mga taga-Jatir,[p]

41 si Uria nga Hithanon,

si Zabad nga anak ni Alai,

Read full chapter

Footnotes

 1. 11:11 tatlo: Amo ini sa iban nga mga kopya sang Septuagint. (Tan-awa man sa 2 Sam. 23:8.) Sa Hebreo, 30.
 2. 11:12 Dodai: ukon, Dodo.
 3. 11:20 30: Amo ini sa Syriac kag sa iban nga mga kopya sang Hebreo. Sa kalabanan nga mga kopya sang Hebreo, tatlo.
 4. 11:21 30: sa Hebreo, tatlo. Pero tan-awa sa bersikulo 25.
 5. 11:23 mabug-at kag madamol: sa literal, pareho sa likisan sang manughabol (sa English, weaver’s rod).
 6. 11:27 Shamot nga taga-Haror: ukon, Shama nga taga-Harod.
 7. 11:29 Ilai: ukon, Zalmon.
 8. 11:30 Heled: ukon, Heleb.
 9. 11:32 Hurai: ukon, Hudai.
 10. 11:32 Abiel: ukon, Abi Albon.
 11. 11:33 Baharum: ukon, Bahurim.
 12. 11:34 Hashem: ukon, Jashen.
 13. 11:34 Shagee: ukon, Sama.
 14. 11:35 Sacar: ukon, Sharar.
 15. 11:37 Naarai: ukon, Paarai.
 16. 11:40 taga-Jatir: ukon, kaliwat ni Itra.
Ang Pulong Sang Dios (HLGN)

Hiligaynon Bible (Ang Pulong Sang Dios) Copyright © 1996, 2006 by Biblica, Inc.® Used by permission. All rights reserved worldwide.

Bible Gateway Sponsors