Add parallel Print Page Options

Lời tiên tri nghịch cùng vua Tia

28 Chúa phán cùng tôi rằng: “Hỡi con người, hãy bảo quan cai trị thành Tia: Chúa phán như sau:

Vì ngươi kiêu căng,
Ngươi bảo rằng,
‘Ta là thần. Ta ngồi trên ngôi
    của thần giữa các biển.’

Ngươi cho mình khôn ngoan như thần,
    Nhưng ngươi chỉ là người phàm, không phải thần thánh.
Ngươi nghĩ mình khôn ngoan
    hơn Đa-niên [a].
Ngươi cho mình có thể khám phá
    hết mọi điều bí mật.
Nhờ sự khôn ngoan và thông sáng ngươi,
    ngươi đã tự làm giàu.
Ngươi thu được nhiều vàng bạc
    chứa trong kho ngươi.
Nhờ khéo léo kinh doanh,
    ngươi gia tăng của cải.
Ngươi quá tự phụ vì của cải mình.”

Cho nên CHÚA là Thượng Đế phán:
“Ngươi cho mình khôn ngoan như thần,
nhưng ta sẽ mang dân ngoại quốc
    đến nghịch ngươi,
một dân hung bạo nhất.
    Chúng sẽ rút gươm tiêu hủy những gì mà sự khôn ngoan ngươi đã xây lên,
    chúng sẽ làm nhục uy danh ngươi.
Chúng sẽ giết ngươi;
    ngươi sẽ phải chết một cách thảm khốc
    như kẻ bỏ mạng ngoài biển khơi.
Trong khi chúng giết ngươi,
    thì ngươi không còn nói được nữa rằng,
‘Ta là thần.’
    Ngươi sẽ chỉ là người phàm, không phải thần thánh,
    khi những kẻ sát nhân giết ngươi.
10 Ngươi sẽ chết như người ô dơ [b],
    người ngoại quốc sẽ giết ngươi.
Ta đã tuyên bố, CHÚA là Thượng Đế phán vậy.”

11 CHÚA phán cùng tôi rằng: 12 “Hỡi con người, hãy hát bài ai ca cho vua Tia. Hãy nói cùng người rằng: CHÚA là Thượng Đế phán:

Trước kia ngươi là một tấm gương
    của sự toàn mỹ,
    đầy khôn ngoan và đẹp toàn hảo.
13 Đời sống ngươi thật tuyệt diệu,
    như đang sống trong vườn Ê-đen,
    là vườn của Thượng Đế.
Ngươi mang đầy châu ngọc:
Hồng ngọc, hoàng ngọc, bích ngọc,
    thanh ngọc, chàm ngọc, lục ngọc,
    biếc ngọc, và thông ngọc.
Đồ trang sức ngươi toàn bằng vàng.
    Chúng được làm ra vào ngày ngươi được tạo nên.
14 Ta đã chỉ định một thiên sứ trông nom ngươi.
    Ta đặt ngươi trên núi thánh của Thượng Đế.
Ngươi đi giữa ngọc quí sáng chói như lửa.
15 Đời ngươi thật tốt lành
    từ ngày ngươi mới được tạo nên,
cho đến ngày điều ác trong ngươi
    bị phát giác.
16 Vì ngươi buôn bán với các xứ xa xôi,
    ngươi học đòi hung bạo,
    và ngươi đã phạm tội.
Cho nên ta ném ngươi xuống khỏi núi
    của Thượng Đế một cách nhục nhã.
Thiên sứ trông nom ngươi cũng đuổi ngươi ra khỏi các ngọc quí sáng như lửa.
17 Ngươi quá tự phụ vì vẻ đẹp của mình.
Ngươi làm hư hỏng sự khôn ngoan mình
    vì uy danh ngươi.
Ta ném ngươi xuống đất.
    Ngươi trở thành bài học cho các vua khác.
18 Ngươi khinh thường những nơi thờ phụng của mình
    vì ngươi phạm tội quá nhiều
    và buôn bán bất lương.
Cho nên ta phóng hỏa nơi ngươi ở,
    lửa thiêu đốt ngươi.
Ta biến ngươi thành tro trên đất
    để mọi người đều thấy.

19 Các dân biết ngươi cũng sửng sốt vì ngươi.
    Sự trừng phạt ngươi quá khủng khiếp,
    Ngươi sẽ biến mất, không còn nữa.”

Lời tiên tri nghịch cùng Xi-đôn

20 CHÚA phán cùng tôi rằng: 21 “Hỡi con người, hãy hướng về thành Xi-đôn và nói tiên tri nghịch cùng nó. 22 Hãy nói: CHÚA là Thượng-Đế phán:

‘Nầy Xi-đôn, ta nghịch ngươi,
    Ta sẽ tỏ ra vinh hiển ta giữa ngươi.
Muôn dân sẽ biết ta là CHÚA
    khi ta trừng phạt Xi-đôn;
Ta sẽ phơi bày sự thánh khiết ta
    khi ta đánh bại nó.
23 Ta sẽ sai bệnh tật đến Xi-đôn,
và máu sẽ chảy ròng ròng
    trong các đường phố nó.
Những kẻ bị thương trong Xi-đôn sẽ ngã chết,
    bị tấn công tứ phía.
Rồi chúng sẽ biết ta là CHÚA.’

Thượng Đế sẽ cứu giúp Ít-ra-en

24 Các quốc gia láng giềng của Ít-ra-en sẽ không là gai nhọn hay cỏ ngứa [c] chích vào Ít-ra-en nữa. Chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA, là Thượng Đế.”

25 CHÚA là Thượng Đế phán: “Ta sẽ gom dân Ít-ra-en lại từ các quốc gia mà ta đã phân tán chúng. Ta sẽ tỏ sự thánh khiết ta khi các dân chứng kiến điều ta làm cho dân ta. Rồi chúng sẽ trở về sống trong quê hương mình—là xứ mà ta đã ban cho Gia-cốp, tôi tớ ta. 26 Chúng sẽ sống bình yên trong xứ, chúng sẽ xây nhà và trồng vườn nho. Chúng sẽ sống bình yên sau khi ta đã trừng phạt các dân chung quanh vốn ghét chúng. Rồi chúng sẽ biết rằng ta là CHÚA, là Thượng Đế.”

Footnotes

  1. Ê-xê-ki-ên 28:3 Đa-niên Một người rất khôn ngoan vào thời xưa. Đây có thể là Đa-niên trong Thánh Kinh hoặc là Đa-niên được nói đến trong sách Rát Sam-ra.
  2. Ê-xê-ki-ên 28:10 người ô dơ Nguyên văn, “kẻ không cắt dương bì.”
  3. Ê-xê-ki-ên 28:24 cỏ ngứa Loại thảo mộc có lông làm ngứa ngáy người.
Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Copyright © 2010 by World Bible Translation Center

Bible Gateway Sponsors